Miben segíthetünk?

Janka András (2007)

Janka András  (2007)

nyugalmaziott tanító 

Sírja: 9. parcella, 2. sor, 7. sírhely

Pilisvörösvár Város Díszpolgára

1919. június 16-án született egy ötgyermekes családban, a Zemplén megyei Cigándon. Édesapja a községi jegyző volt, édesanyja háztartásbeli.

Bandi bácsi elemi iskoláit szülőfalujában, Cigándon végezte el, majd 1930 szeptemberében került a Sárospataki Református Gimnáziumba. Tanítói oklevelet is Sárospatakon, a Tanítóképzőben szerzett.

Pedagógusi hivatásának gyakorlását 1939 szeptemberében kezdte meg Alsóberkiben, de októberben máris katonai szolgálatra kellett bevonulnia Kassára. 1940. szeptember 1-jén részt vett az Erdélyi bevonuláson.

Az 1941 októberében történt leszerelését követően hivatásos katona lett. 1942. február hónapban áthelyezték a H. M. 17/a osztályához Budapestre. Különböző hadiüzemekben teljesített szolgálatot.

1944. január hónapban hadnagyként Nagybányára került az Állami Ércbányászathoz. Feladata a “pengő” aranyfedezetének biztosítása volt. Októberben a szovjet csapatok előrenyomulása következtében visszakerült Budapestre a H. M 17/a osztályához. 1945. február 11-én a Budai gyűrűben szovjet fogságba esett. Fogolyként megjárta Uszman, Voronyezs és Kijev lágereit.

Öt év hadifogság után 1950 decemberében érkezett haza Magyarországra. Az akkori kommunista hatóság több ezer társával együtt letartóztatta, és 1953. szeptember 16-ig Kazincbarcikára internálta. Sztálin halála után Nagy Imre kormánya felszámolta a lágereket, és Bandi bácsival hivatalosan közölték, hogy tévedésből volt bezárva. Tiszti rendfokozatától megfosztották, rendőri felügyelet alá helyezték. Sárospatakon a Földhivatalnál, majd a Vízügyi Igazgatóságon kapott munkát.

Tanítói hivatásának gyakorlására az 1954-55-ös iskolai tanévben, szülőfalujában kapott újra lehetőséget. Ekkor ismerkedett meg későbbi feleségével, a pilisvörösvári születésű Vachaja Katalinnal.

1956-ban, október 23-át követően szülőfalujában, Cigándon is voltak forradalmi megmozdulások. Bandi bácsit beválasztották a Munkástanácsba, mint jegyzőt. A nagygyűlésen beszédet is mondott, s jegyzőként sikerült minden törvénytelenséget megakadályoznia.
A forradalom és a szabadságharc bukása után, 1957. április 1-jén egy tanártársával együtt letartóztatták. Június 11-én, nyilvános tárgyaláson izgatás bűntettében bűnösnek találták, két és fél év börtönre ítélték. Az ítéletet a fellebbezési tárgyaláson két évre módosítottak. Büntetését Márianosztrán töltötte le.

A börtönből 1959. április 1-jén szabadult. Az elhelyezkedésre Borsod-Abaúj-Zemplén megyében nem volt esélye. Hosszú keresgélés után Budapesten először segédmunkásként tudott elhelyezkedni. Alighogy felvette a munkát a Budapesti Szerszámgépgyárban, megjelent a munkahelyén a nyomozóhatóság és közölték vele, hogy minden lépéséről tudni akarnak.

Magánélete mégis örömteli fordulatot vett. 1959. június 16-án, 40. születésnapján feleségül vette Vachaja Katalin tanítónőt, aki akkor már Pilisvörösváron tanított. Nagy merészség volt felesége részéről egy megbélyegzett 56-ossal házasságot kötni.

A pedagógus pályára Bandi bácsi az enyhülés idején, 1963 szeptemberében térhetett vissza. Ekkor helyezkedett el a pilisvörösvári Templom Téri Általános Iskolában, ahol nyugdíjba vonulásáig 3. és 4. osztályos tanulókat oktatott, nevelt. Mindig következetes, lelkiismeretes és igazságos volt. Diákjai megalapozott tudással kerültek ki kezei alól. Munkája során szem előtt tartotta, hogy a tananyagot a tanítási órán sajátíttassa el e diákjaival. Sok csoportos kirándulást szervezett gyalog, buszon és hajón egyaránt, továbbá a TIT tagjaként vetítéseket is.

1979 augusztusában nyugdíjba vonult, de szeptemberben már újabb osztályt tanított. Aztán még tíz évig dolgozott aktívan. Tanítványaival, és a szülőkkel a mai napig jó a kapcsolata, osztálytalálkozókon gyakran emlegetik fel közösen a régi emlékeket.

Bandi bácsi emberi helytállásáért több elismerésben is részesült. 1989. június 16-án Nagy Imre és társai újratemetésén őrként állhatott Maléter Pál koporsójánál. 1994. június 30-án a Honvédelmi Miniszter visszaadta a hadnagyi rendfokozatát, egyben ezredessé nevezett ki. 2001. október 23-án a Parlamentben Orbán Viktor miniszterelnök jelenlétében Mádl Ferenc köztársasági elnöktől vehette át a Magyar Köztársaság Ezüst Érdemkereszt kitüntetést.

2002. január 02-án magánéletében Bandi bácsit nagy veszteség érte: hosszan tartó betegsége után elveszítette szeretett feleségét. De vigasztalást jelentenek számára gyermekei és unokája. Edit édesapja elhivatott pedagógusi példáját folytatva a Templom Téri Általános Iskolában tanít német nemzetiségi nyelvet. Szabolcs jelenleg a kereskedelemben dolgozik.

Bandi bácsi nagy vágya még, hogy az egyév és kéthónapos András nevű unokájának felnevelésében aktívan részt vehessen.

Pilisvörösvár, 2007. október 23.

Hírek []
Események []
Dokumentumok []
Aloldalak []