Miben segíthetünk?

e-Ügyintézés

e-Ügyintézés

Tisztelt Felhasználó!

Köszöntjük az E-ügyintézés-i oldalon, ahol tájékoztatást kaphat az ügyintézés menetéről illetve annak pontos helyéről.

Az oldal lehetőséget nyújt az elektronikus ügyintézéshez a www.magyarorszag.hu oldalon keresztül is.

Tájékoztató az elektronikus ügyintézéssel összefüggő 2018. január 1-től hatályos változásokról.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII.  törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 1. § 17. pont a) és b) alpontjának, valamint 108. § (1) bekezdésének megfelelően Pilisvörösvár Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala 2018. január 1. napjától köteles biztosítani az ügyek elektronikus intézését az E-ügyintézési tv.-ben, valamint az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Vhr.) meghatározottak szerint.

Az E-ügyintézési tv. 9. § (1) bekezdése és 108. § (5) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat 2018. január 1-től elektronikus ügyintézésre kötelezett. Pilisvörösvár Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala a feladat- és hatáskörükbe tartozó ügy, valamint a jogszabály alapján biztosítandó szolgáltatásaik igénybevételéhez, lemondásához vagy módosításához szükséges ügyeknek az ügyfelekkel történő elektronikus intézését köteles biztosítani. Amennyiben az elektronikus ügyintézésre kötelezett ügyfél nem elektronikus úton nyújtja be kérelmét, akkor az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 46. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a kérelem visszautasításának van helye.

Az E-ügyintézés lehetőségét az itt letölthető, kitölthető és beküldhető nyomtatványokon, Építéshatósági ügyekben az ÉTDR rendszeren keresztül, egyéb esetben e-Papír beküldési lehetőségen keresztül biztosítjuk.
Az elektronikus kapcsolattartáshoz az ügyfélnek rendelkeznie kell ügyfélkapuval, esetlegesen hivatali, per és/vagy cégkapuval.

Az ügyfélkapu, hivatali kapu, perkapu és cégkapu regisztrációval, e-Papír küldési lehetőséggel kapcsolatban a www.magyarorszag.hu oldalon tájékozódhat. Szintén itt található meg a Hivatali kapuk listája, amely az elektronikus kapcsolattartásra szolgáló KRID kódot és elnevezést tartalmazza.

A Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal elektronikus kapcsolattartásra szolgáló adatai:

Hivatal rövid neve: PVPH
KRID: 404147147

Reméljük, hogy szolgáltatásunk az Ön megelégedésére szolgál, és használatával még egyszerűbbé válik hivatalos ügyeinek intézése.

Gergelyné Csurilla Erika
jegyző

Hírek []
Események []
Dokumentumok []
Aloldalak []