Miben segíthetünk?

Kóbor állatok

Kóbor állatok

Kérjük a Tisztelt lakosságot, hogy amennyiben kóbor ebet látnak Pilisvörösvár Város közigazgatási területén, akkor azt szíveskedjenek bejelenteni a Polgármesteri Hivatal ügyintézőinek az alábbi telefonszámokon:

A gyepmester havonta egy alkalomman végig járja a város területét, és az akkor kint lévő kutyákat begyűjti. Az ebeket 14 napig őrzik a Gyömrői Kutyamentsvár telephelyén. Külön bejelentéskor a gyepmester 24 órán belül a helyszínre érkezik.

A befogott kutyák kiváltása céljából a fenti telefonszámokon lehet érdeklődni.

 

Környékbeli Állatvédő Szervezetek

 

Vonatkozó jogszabályok:

A Kormány A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény
A települési önkormányzat jegyzőjének az állatok védelmével, valamint az állatok nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat- és hatásköreiről szóló 245/1998. (XII.31.) korm. rendelet
Az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet.

 

Tájékoztató a microchipről:

http://www.pilisbudaikutyasok.hu/hasznos_informaciok_kutyakrol/microchip-informaciok

 

Tisztelt Ebtartók!

Pilisvörösvár Város területén az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. §-a alapján folyamatosan kerül sor az ebek összeírására a jogszabályban meghatározott adattartalommal.
A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosai, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonosának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.

Az eb tulajdonosa, vagy az eb tartója az ebösszeíráskor köteles az adatlapon feltüntetett adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani  (az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után).

Az Ebösszeíró adatlapok beszerezhetőek a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatalban  (2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1.), a Polgármesteri Hivatal portáján,  illetve letölthetők az önkormányzati weboldalról  illetve nyomtatással, fénymásolással sokszorosíthatók.
 Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni, aláírni és eljuttatni a Polgármesteri Hivatal részére az alábbi módokon:

  • Levélben postai úton az alábbi levélcímre: 2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1.
  • Hivatal portáján leadható
  • Elektronikus úton (aláírva, majd scannelt formában) az  ebosszeiras@pilisvorosvar.hu  e-mail címre.

Tájékoztatjuk továbbá az ebtartókat, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.) Korm. rendelet 17/B. § (10) bekezdése szerint – 2013. január 1-től – a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (chippel) megjelölve tartható, ezért szíveskedjenek a transzponderrel meg nem jelölt ebeket szolgáltató állatorvosnál megjelöltetni.


A transzponderrel már korábban megjelölt, ám az adatbázisban nem szereplő eb adatait az állat tartója köteles a szolgáltató állatorvossal az adatbázisban regisztráltatni. A regisztrált eb adatának megváltoztatása miatt történő adatmódosítás díjmentes.

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben az ebösszeíró adatlapon szereplő adatokban változás állna be, továbbá amennyiben ezen időpont után kerül az eb a felügyelete alá, azt be kell jelenteni a Polgármesteri Hivatal részére, a változást követő 15 napon belül.
Köszönjük jogkövető magatartásukat!

dr. Udvarhelyi Isván Gergely
jegyző

Hírek []
Események []
Dokumentumok []
Aloldalak []