Miben segíthetünk?

Útépítések, szakrendelő, várostakarítás

Útépítések, szakrendelő, várostakarítás
2023. április 26.
Ebben a hónapban többek között a városban folyó útépítésekről, az azokkal kapcsolatban felmerült lakossági észrevételekről kérdezte a Vörösvári Újság Fetter Ádám polgármestert, emellett szóba került a várostakarítás, ennek kapcsán a további szemetelés megakadályozásának lehetősége, illetve a szakrendelő esetleges állami tulajdonba adása valamit a Művészetek Háza nyitása is.

- A jó idő beköszöntével látványosan beindultak az útépítések, a város számos pontján
zajlottak, zajlanak a munkálatok. Minden a tervek szerint halad?
- Végre eljutottunk odáig, amit már nagyon régóta vártunk, hogy a város több részén
megkezdődött az utak építése. Minden a tervek szerint alakul, a szó szoros értelmében és az
elképzeléseink szerint is. Mondom ezt azért, mert elhangzottak olyan vádak, hogy a kivitelezés
műszaki tartalma eltér a közbeszerzésen elfogadott műszaki tartalomtól. Mindenki
megnyugodhat, ez nem igaz. Mind a műszaki osztály, mind pedig a műszaki ellenőr naponta
ellenőrzi a kivitelezést, az összes felmerülő kérdésre azonnal, a helyszínen reagálunk. Minden a
legnagyobb rendben van!

- Mely utak készültek el eddig, melyek vannak folyamatban, és mi a lesz a következő?
Az Útőrház utca készült el elsőnek, ott már az útpadka kialakításával is végeztek. Jelenleg
(lapzártánk környékén – a szerk.) párhuzamosan zajlanak a munkálatok a Gólya és a Seregély
utcákban, valamint az északi lakóövezetben. A tavak feletti részen a vízelvezetés kialakítása
miatt a munkálatok több időt vesznek igénybe, itt szikkasztóárkokat is ki kell alakítani. A Béke, a
Réthy Zoltán, az Ohmüllner és a Csendbiztos utcák már megkapták a kopóréteget is, itt a padka
kialakítása van még hátra, jelenleg pedig a Freiäcker és a Mindszenty utca alapozása zajlik.
Április közepe után várható a területről a levonulás, ekkor indul majd a Barackos utca építése.
Ez a második külterületi rész, ahol út épül. Igyekeztünk a város több részét is fejleszteni, bel- és
külterületet egyaránt.
Itt szeretnék reagálni azon félelmekre, melyek szerint ha nem építünk szegélyes utakat, akkor
azoknak nem lesz olyan jó a minősége. Ezek az aggodalmak teljesen alaptalanok. Több
tervezővel és a kivitelezővel is egyeztettünk a tervek elkészítésekor. Ezeken a területeken
egyáltalán nem indokolt a szegélyezés. Amennyiben a padkák karbantartása rendszeres, akkor
nem sérülhet meg az utak széle. Egyébként gondolja végig mindenki: sem a 10-es út, sem pedig
az autópályák építésénél nem használnak szegélyt. Ez nagyon megdrágítaná a kivitelezést, és
emiatt kevesebb út épülhetne. Hangsúlyozom, hogy ezt a döntést szakemberek véleményére
alapoztuk, akik számos településen építettek már ilyen utakat, tehát nem egyedi megoldást
kivitelezünk most Pilisvörösváron. Így 300 millió forintért közel 3 kilométer út épül meg
tavasszal. Ezt követően nyáron a Madarász utca, a Réthy utca és a Freiäcker utca Báthory utca
felőli hátralevő szakaszai, ősszel pedig a Fácán utca fog elkészülni.

- Immár ötödik alkalommal rendezte meg a TEVÖ és az önkormányzat a várostakarítást, idén
rekordszámú résztvevővel. Hogyan értékeli az eseményt?
Nagy öröm számomra ez az összefogás. Egy ilyen alkalom kiváló lehetőség és példa a közösség
építésére, és egyben egy jó kis csapatépítés is. Nemcsak megtisztul a városunk, hanem az
egyesületek, szervezetek között is szorosabb kapocs jön létre. Talán emiatt is döntött idén
rekordot a résztvevők száma.

- Egy ilyen nagytakarítás nagyon látványos, de sajnos újra és újra összegyűlik közterületen a
szemét. Mit tud ez ellen tenni az önkormányzat év közben?
Valóban így van, év közben is van feladat a szeméttel. Most a takarításnak köszönhetően javult
a városkép, tisztábbak lettek az erdős része és a külterületek is. Több mint 130 köbméter
szemét gyűlt össze, ebből 48 köbméter csak a Tó-dűlőből. A lakossági összefogás, a lelkes
közösségek részvétele szerintem jó példát mutat. Reméljük, sokan emiatt meggondolják majd a
későbbiekben, hogy hol dobják el a szemetüket. Mindemellett a város számos pontján
kamerákat helyeztünk el, aminek igazoltan visszatartó ereje van. Volt is már rá példa, hogy
sikerült beazonosítani az elkövetőt, aki büntetést kapott. Terveink szerint a jövőben szeretnénk
növelni az ilyen kamerák számát. A telefonos applikáción keresztül is számos bejelentést
kapunk, amire a Városgazda munkatársai gyorsan reagálnak, amint megjelenik a szemét,
begyűjtik, így nem vonz a helyszínre még több szemetelőt a már otthagyott hulladék. Bízom
abban, hogy mindezeknek köszönhetően egyre inkább visszaszorul majd városunkban a
szemetelés.

-Utoljára 2013-ban merült fel a Szakorvosi Rendelő állami tulajdonba adása. Most 2023-ban
újra tárgyalta a képviselő-testület a témát, mindkét esetben állami kezdeményezésre. Milyen
indokkal merült ez fel ismét?
Fontos, hogy ezt nem mi kezdeményeztük, hanem az állam. Egyelőre még nincs
kikristályosodott álláspont az állam részéről, puhatolóznak az állapotokról, próbálják felmérni a
helyzetet. A képviselő-testület a jelenlegi információk birtokában, vagy inkább azt mondom,
azok hiányában, nem tud dönteni az átadásról. A felelősségteljes döntéshez ismernünk kell a
feltételét, az üzemeltetés mikéntjét, a felmerülő költségek finanszírozásának módját és minden
lehetőséget. Egy példát említenék. Nemrég nagymértékben megemelték az orvosok fizetését,
amit eddig az állam kompenzált a normatívákon keresztül. Ha ezt a jövőben a városnak kellene
fedeznie, az óriási terhet róna a költségvetésre. Tudnunk kell, milyen költségeket kellene
vállalni, és azon információk birtokában fogunk dönteni, ha szükséges.

- Gondolom, alaposan megvizsgálták a lehetőségeket. Járna előnnyel az állami tulajdonba
adás? 
Ez nagyban függ a feltételektől, ezért konkrétumot most nem említenék, korai lenne még
ennyire előreszaladni. Egyelőre ezek csupán feltételezések. A mi rendelőintézetünk egy
korszerű és jól felszerelt rendelő. Félünk attól például, hogy nem kapna több fejlesztést, ha
kikerülne a város kezei közül.

- Milyen döntést hozott végül az ügyben a képviselő-testület?
További információk begyűjtését szorgalmazzuk mindannyian, hogy minél szélesebb ismeret
álljon rendelkezésünkre a végső döntés meghozatalakor.

- Úgy volt, hogy áprilisban újra kinyit a Művészetek Háza, de az időjárás továbbra sem
kecsegtet sok jóval, így az újranyitás tolódik. Van terv, hogy mikor üzemelhet újra?
Amennyiben tartós felmelegedés következik be. Sajnos az energiaárak nem csökkentek, így az
intézmény fűtése továbbra is nagyon költséges. Dolgozunk azon, hogy korszerűsítéseket,
átalakításokat eszközöljünk. Pályázati lehetőségeket is keresünk. Szeretnénk, ha minél
hamarabb normalizálódna ez a helyzet.

- A jobb idő bekövetkeztével a hivatalban tervezik a pénteki munkanap visszavezetését?
Ez is egy kényszermegoldás volt, aminek vannak előnyei és hátrányai. A kollégák többsége már
inkább az előnyeit látja, de a hosszú távú folytatáshoz törvényi szabályozás szükséges. Valamint
nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a várost pénteken is működtetni, vezetni kell, feladatok
péntekre is jutnak. Tehát azt tervezzük, hogy jó idő esetén újra ötnapos munkahét lesz a
hivatalban.


Palkovics Mária

Hírek []
Események []
Dokumentumok []
Aloldalak []