Miben segíthetünk?

Janka Edit kapta a Katharina Kreisz-díjat

Janka Edit kapta a Katharina Kreisz-díjat
2023. június 6.
Janka Edit, a Pilisvörösvári Templom Téri Német Nemzetiségi Általános Iskola német nemzetiségi tanára a Friedrich Schiller Gimnáziumban vette át áprilisban a Katharina Kreisz Preis elnevezésű, német nemzetiségi pedagógus kitüntetést. A díjat Pest Vármegye Német Önkormányzata adományozta és a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatta.

Janka Edit a családi hagyományokat folytatva – hiszen szülei is tanítók voltak – 1981-ben szerezte diplomáját az Esztergomi Tanítóképző Főiskola kihelyezett tagozatán, Zsámbékon, ahol pedagógiai és ének-zene szakkollégiumi képzésben is részesült. Friss diplomásként még abban az évben megkezdte osztálytanítói munkáját a pilisvörösvári általános iskolában. Első és második évfolyamon alsós tanítóként indította el a kis nebulókat a tanulás olykor rögös útján.

Tanítás mellett az ELTE Tanárképző Főiskolai Karán 1996-ban német szakos nyelvtanári diplomát szerezett. Tanulmányai befejezése óta teljes óraszámban a felső tagozaton tanít intézményünkben. 2001–2002 között elvégezte az ELTE BTK német nemzetiségi speciális szakirányú képzését.

Az elmúlt évtizedek alatt több száz diák szerető, gondos, iránymutató osztályfőnöke volt, akiknek rendszeresen szervezett a kötelezők mellett számos csapatépítő és kulturális programot. A nehezebb sorsú tanulók mindennapi életét folyamatosan figyelemmel kíséri, felkarolja őket. Fontosnak tartja a német nemzetiségi hagyományok tiszteletét, a gyerekekkel való megismertetését és ápolását, azok életben tartását.

Korábban az iskolai énekkar vezetője is volt. Fellépéseik minden iskolai és számos községi rendezvény műsorát színesítették. Az iskolai ünnepélyekre általa összeállított műsorok méltó megemlékezést biztosítottak. A kollégák kérésére másfél évig volt igazgatóhelyettes. Később felkérték munkaközösség-vezetőnek. Ez iskolánkban mind a nyolc évfolyam munkájának koordinálását jelenti. Tapasztalatával, sokrétű tanulmányi előképzettségével a nyelvi szakmai munkaközösség kitűnő vezetője volt.

A kollégák örömmel fogadták mint vezetőt, hallgattak a véleményére, javaslataira. A gondokra, problémákra mindig volt megoldási javaslata. Néhány éve ezt a feladatot átadta fiatalabb kollégájának.

Folyamatosan bővíti módszertani, pedagógiai eszköztárát. Szabad órái nagy részét hospitálással töltötte, így módszertani, didaktikai ötletekkel gyarapította tudását, színesítette óráit. Rendszeresen részt vett a Goethe Intézet által szervezett továbbképzéseken, könyvkiadók tankönyvbemutatóin, az OKSZI továbbképzésein, melyek kimondottan nemzetiségi iskoláknak szólnak, illetve a környék nemzetiségi általános iskolái által szervezett továbbképzéseken.

A tanítás során legfontosabb céljának a valódi értékek közvetítését, elfogadását, a gondolkodásra nevelést, a megszerzett tudás alkalmazását és az összefüggések láttatását tartja. A tanítás mellett arra is törekszik, hogy a gyerekek elfogadják és kölcsönösen tiszteljék egymást és tanáraikat. Kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a gyerekek a családban megismert értékek, vélemények mellett fogadják el, hogy vannak más értékek és más vélemények is. A szülőkkel való kommunikációt és együttműködést is rendkívül fontosnak tartja.

A gyengébb tanulók felzárkóztató foglalkozásokon kapnak tőle segítséget, a legjobbak pedig tehetséggondozó szakkörein bővíthetik tudásukat, gyakorolhatják a német nyelvet. Az elmúlt évtizedek alatt több tanulót készített fel területi, megyei és országos tanulmányi versenyre. Hosszú múltra tekint vissza DSD mentori tevékenysége, melynek segítségével tanulói általános iskolai tanulmányaik lezárásaképpen a Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz nyelvvizsgát szerezték és szerezhetik meg.

Janka Edit elhivatottságát és lendületét az is tükrözi, hogy a nők negyven év szolgálati idővel történő nyugdíjba vonulásának lehetőségével nem élt. Jelenleg egy hetedikes osztály osztályfőnökeként tanít német nyelvet, népismeretet, német éneket és etikát. Mentora és kapcsolattartója a DSD vizsgának is. Pedagógiai munkássága, emberi tartása, türelme, szeretete, precízsége, figyelme és mély elkötelezettsége követendő példa kollégáinak és a jövő nemzedék pedagógusainak.

Simon Zoltán, intézményvezető

Hírek []
Események []
Dokumentumok []
Aloldalak []