Miben segíthetünk?

Hőszigetelés árajánlat kérés anyagra

Hőszigetelés  árajánlat kérés anyagra
2023. október 2.

Tisztelt Vállakozó!

Pilisvörösvár Város Önkormányzata. (2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1., képviseli dr. Fetter Ádám polgármester) ezúton felkéri Önt, hogy nyílt pályázat keretében az alábbi munkák elvégzésére adjon árajánlatot:

1.      A beszerzés

a.      tárgya: a Pilisvörösvár, Fő tér l alatti tűzoltósági épület hőszigetelése anyag

b.      mennyisége: Lásd melléklet

2.      A szerződés tartama: a szerződéskötéstől számított 2 m.nap

3.      A szerződéskötés várható ideje: 2023. október 16.

4.      A teljesítés helye: Pilisvörösvár, Fő tér 1.

5.      A hiánypótlás lehetősége: Az ajánlatkérő fenntartja a lehetőséget, hogy amennyiben az ajánlat hiányos vagy nem egyértelmű, egyszeri alkalommal hiánypótlásra szólíthatja fel az ajánlatadót 5 napos határidővel az ajánlat hiányosságainak pótlására. A hiánypótlás során a már benyújtott ajánlat nem változtathat.

6.      Az ajánlat benyújtásának módja: Postai, elektronikus

7.      Az ajánlat benyújtásának helye:

Papíralapon: 2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1. Fszt. Ügyfélszolgálat  

E-mailen „ajanlat199@pilisvorosvar.hu”

8.      Kapcsolattartó: Diczkó János (06-30/816-2233);

9.      Az ajánlattételre nyitva álló határidő: 2023.10.09.09 óra   

10.  Az ajánlat felbontásának helye és ideje (zárt borítékos) Pilisvörösvár Város Önkormányzata - Műszaki osztály 2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1.          

11.  Az ajánlatokat zárt borítékban adják fel, melyen kizárólag a következő felirat szerepelhet: A Pilisvörösvár, Fő tér l. sz. alatti tűzoltósági épület hőszigetelése

12.  Referenciák: az elmúlt három évben lezárt 3 db hasonló mennyiségű és értékű anyag

13.  Helyszíni bejárás az ajánlatadó részére igény esetén előzetesen egyeztetett időpontban a helyszíni bejárás lehetőségét biztosítjuk.

14.  Az ajánlatok elbírálásának szempontja: a minden szempontból legkedvezőbb ajánlat (ár, határidő, garancia, referencia)

15.  Az ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

Az ajánlatkérés az önkormányzat web oldalára is felkerül.

Tájékoztatjuk az ajánlattevőket, hogy az önkormányzat beszerzési szabályzata értelmében:

Érvénytelen az ajánlat, amennyiben:

a)         azt az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be;

b)         olyan gazdasági szereplőtől érkezett, amely nem kapott ajánlattételi felhívást;

c)         az Ajánlattevő azonosító adatait és az értékelési szempontok szerinti vállalásait nem tartalmazza az ajánlat;

d)         az ajánlattevő szervezet nem felel meg az összeférhetetlenségi követelményeknek és egyéb előírásoknak;

e)         adott esetben az ajánlattevő nem felel meg vagy nem igazolta megfelelően a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeket;

f)         egyéb módon nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételeknek;

g)         lehetetlen vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékű, illetve kirívóan aránytalan kötelezettségvállalást tartalmaz;

h)         Az összeférhetetlenségi fejezetében foglalt kizáró okok fennállása esetén az Előkészítő és Bíráló bizottság az ajánlattevő kizárásáról határoz.

i)         azt az ajánlati kötöttség ellenére ajánlattevő visszavonta.

Pilisvörösvár, 2023. szeptember  27.

Melléklet : ajánlat minta                                                                    

                                                                                                              

                                                                                                 Dr. Fetter Ádám

                                                                                                    PolgármesterKapcsolódó linkek / dokumentumok
Hírek []
Események []
Dokumentumok []
Aloldalak []