Miben segíthetünk?

Tájékoztató talajterhelési díj bevallási és fizetési határidejéről

Tájékoztató talajterhelési díj bevallási és fizetési határidejéről
2021. március 5.

Ezúton tájékoztatom azon Ingatlantulajdonosokat, akiknek az ingatlana előtt már kiépült a szennyvízcsatorna-hálózat, de még nem kötöttek arra rá, talajterhelési díjat kell fizetniük
mindaddig, míg a hálózatra rá nem kötnek.

A 2020. évi talajterhelési díj bevallás benyújtásának és befizetésének határideje:

                                                                                2021. 03. 31.

A bevalláshoz szükséges nyomtatvány a városi honlap https://pilisvorosvar.hu/varoshaza/lakossagi-ugyintezes/letoltheto-dokumentumok menüpont alól letölthető, illetve a Hivatal Adócsoportjánál vagy Ügyfélszolgálatán is beszerezhető. bevalláshoz kérjük, hogy a bevallott vízfogyasztást alátámasztó – DMRV Zrt. által rendelkezésre álló – számlarészletező másolatát mellékelni szíveskedjenek.

A nyomtatvány elektronikus kitöltésére és beküldésére az Önkormányzati Hivatali Portál https://ohp-20.asp.lgov.hu e-ügyintézés oldalán keresztül van lehetőség (Ügyindítás / Ágazat:
Adóügy, Ügytípus: talajterhelési díj, Űrlap: Talajterhelési díj bevallás), melyről tájékoztató a http://pilisvorosvar.hu/vorosvari/ugyintezes/ menüpontban található.

A talajterhelési díjat a Sberbank Mo. Zrt.-nél vezetett 14100024-11787949-32000007 számú Talajterhelési díj beszedési számlára átutalással is teljesíthetik.

Akinek az ingatlanán nincs építmény – és így szennyvízkibocsátása sincs –, illetve akinek a háza előtt nincsen szennyvízgyűjtő csatorna, illetve aki már Pilisszentiván település csatornahálózatára rákötött, annak nem kell talajterhelési díjat fizetnie. A díjfizetés alól mentesülő ingatlantulajdonosoknak a műszaki osztály felé nullás bevallási nyomtatványt, szöveges indoklással kell benyújtaniuk.

Amennyiben a talajterhelési díjjal kapcsolatban kérdése van, forduljon bizalommal az adóosztály kollégáihoz, akiket telefonon a 06-26-330-233/108-as melléken érhet el. Csatorna érdekeltségi hozzájárulással kapcsolatban a 06-26-330-233/102-es melléken, míg műszaki kérdéseivel a 06-26-330-233/153-as melléken kaphat felvilágosítást.

                                                                                                                                                         Dr. Udvarhelyi István Gergely

                                                                                                                                                                                               jegyző

Hírek []
Események []
Dokumentumok []
Aloldalak []