Miben segíthetünk?

Tájékoztató a helyi iparűzési adóval összefüggő változásokról

Tájékoztató a helyi iparűzési adóval összefüggő változásokról
2021. január 22.
Az alábbi fontos változásra szeretnénk felhívni a figyelmüket a helyi iparűzési adó vonatkozásában. Pilisvörösvár helyi iparűzési adó.

A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII.22.) Korm. rendelet értelmében a 2021. évben végződő adóévben a mikro-, kis- és középvállalkozások (KKV) esetében a helyi iparűzési adó mértéke 1 %. 

A rendelet szerint KKV-nak minősülő vállalkozónak a 2021. évben az adott előleg-fizetési időpontban esedékes – a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerint bevallott és a 2021. évben az önkormányzati adórendelet szerinti adómértékkel bevallandó – adóelőleg 50 %-át kell az egyes esedékességi időpontokban megfizetni.

A KKV csak akkor tud élni a fenti lehetőséggel, ha 2021. február 25-ig a székhelye, telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság számára a NAV-on keresztül, a NAV által rendszeresített elektronikus nyomtatványon erről kifejezetten nyilatkozik. Felhívjuk a Tisztelt Adózók figyelmét arra, hogy a nyilatkozat megtételére nyitva álló határidő jogvesztő!

A nyilatkozat alapján az önkormányzati adóhatóság határozathozatal nélkül, hivatalból csökkenti a korábbi bevallás alapján már megállapított adóelőleg összegét. A fizetési kötelezettségekről cégkapun/ügyfélkapun keresztül értesítjük Önt, illetve ellenőrizheti azt az E-Önkormányzat portálon keresztül is. Kérjük, hogy amennyiben nem biztos a fizetési kötelezettségének összegében, úgy a befizetést megelőzően egyeztessen a Polgármesteri Hivatalunk Adóosztályával a 26/330-233-as telefonszámon, vagy az info@pilisvorosvar.hu e-mail címen.

A 2021. január 15-én megjelent 4/2021. kormányrendelet értelmében a 25.000 főnél kisebb lakosságszámú települések (Pilisvörösvárt is beleértve) a fenti rendelkezés alapján kieső iparűzési adóbevétel összegével megegyező összegű támogatásra jogosultak. Ez nagy mértékben segíti Önkormányzatunkat, mindemellett azonban a koronavírus-világjárvány okozta gazdasági visszaesés eredményeként jelentős adóbevétel-kiesésre lehet számítani. A kormányzati támogatás 2 ütemben, 2021. júniusában és októberében érkezik majd Önkormányzatunkhoz. Az önkormányzati alapfeladatokat ez idő alatt is tudnunk kell finanszírozni. Erre való figyelemmel óvatos, az alapfeladatok ellátására koncentráló, a pályázati fejlesztéseket biztosító költségvetési rendeletet készítünk elő.

dr. Udvarhelyi István Gergely
jegyző

Hírek []
Események []
Dokumentumok []
Aloldalak []