Miben segíthetünk?

Lezárult a „A szolgáltató kormányhivatali és közigazgatási modell bevezetése” elnevezésű projekt

Lezárult a „A szolgáltató kormányhivatali és közigazgatási modell bevezetése” elnevezésű projekt
2021. május 13.
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.

A Pest Megyei Kormányhivatal által vezetett konzorcium 2,582 milliárd forint vissza nem térítendő európai uniós támogatásban részesült a Közigazgatás- és Közszolgáltatás- Fejlesztési Operatív Program KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15 „Adminisztratív terhek csökkentése” című konstrukciója keretében. A projekt stratégiai célkitűzése volt, hogy az államigazgatás szervezetrendszerének további egyszerűsítésével, működési hatékonyságának növelésével, a párhuzamos feladatellátás megszüntetésével, az ügyintézés és az eljárások átfutási idejének valamint költségeinek csökkentésével hozzájáruljon az állami szolgáltatások folyamatos fejlesztéséhez. A fejlesztéseknek köszönhetően létrejöhetett a professzionálisan, költséghatékonyan és szervezetten működő szolgáltató állam.

A stratégiai célkitűzés megvalósítása érdekében a projekt keretében, egymással kölcsönhatásban álló és egységes keretet alkotó fejlesztési tevékenységekre került sor. A fejlesztés eredményeként megvalósult a központi hivatalok és a költségvetési szervként működő minisztériumi háttérintézmények feladatainak, szervezetének, működésének és költségvetésének felülvizsgálata. A járási (fővárosi kerületi) hivatalok hatásköreinek megerősítésével hatékonyabb államigazgatási szervezeti működés jött létre és megvalósult az egységesen magas színvonalú, az
állampolgárokhoz minél közelebbi területi szinten történő ügyintézés.
A projekt keretében fejlesztésre került a kormányhivatali labortevékenység, melynek során felülvizsgálatra kerültek a munkafolyamatok és a kapacitások, valamint kidolgozásra kerültek egységesebb és hatékonyabb működést biztosító intézkedések, továbbá részben megújult a feladatellátást támogató eszközpark.

A projekt részeként létrejött a továbbfejlesztett állami és önkormányzati közfeladat-kataszter (https://kfk.pest.gov.hu/kozfeladat), - mely a közigazgatásban dolgozók és az ügyfelek számára is nyilvános, naprakész és hiteles katalógus, - ami az államigazgatást feladat- és hatáskör alapján
rendszerezi. A fejlesztés összefüggéseiben, rendszerszinten képes felvázolni a rendelkezésre álló adatokat, hozzájárulva ezzel a belső folyamatok hosszú távú tervezéséhez, valamint a közigazgatás döntéstámogatási folyamatainak javításához. Országos szinten bevezetésre került a Szolgáltató Kormányhivatali Modell, amelynek célja a szervezeti struktúra reformja. Ez komplex belső folyamat- és szervezetfejlesztések útján valósult meg,
ami lehetővé tette a fővárosi és megyei kormányhivatalok szolgáltató szemléletének fejlesztését, valamint a közigazgatási bürokrácia- és adminisztratív tehercsökkentését az állampolgárok, vállalkozások, önkormányzatok és más érintett szereplők számára.

A projekt megvalósításának határideje 2021.03.29.
A projekt azonosítószáma: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00041

Kapcsolódó linkek / dokumentumok
Hírek []
Események []
Dokumentumok []
Aloldalak []