Miben segíthetünk?

2021. évi közbeszerzési terv

2021. évi közbeszerzési terv
2021. március 27.
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2021. (III. 19.) Kt. sz. határozata az Önkormányzat 2021. évi közbeszerzési tervének az elfogadásáról.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, veszélyhelyzet idejére biztosított feladat- és hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom: A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és az Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendelete alapján az Önkormányzat 2021. évi közbeszerzési tervét, a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadom, aláírom és intézkedek a nyilvánosságra hozataláról.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Dr. Fetter Ádám sk. polgármester

Dr. Udvarhelyi István Gergely sk. jegyző

Kapcsolódó linkek / dokumentumok
Hírek []
Események []
Dokumentumok []
Aloldalak []