Miben segíthetünk?

Tájékoztatás Integrált Településfejlesztési Stratégia készítéséről

Tájékoztatás Integrált Településfejlesztési Stratégia készítéséről
2021. augusztus 11.
Fejlesszük együtt Pilisvörösvárt!

Kedves Pilisvörösvári Lakosok! Tisztelt Pilisvörösvári Civil Szervezetek és Gazdálkodó Szervezetek!

Pilisvörösvár Város Önkormányzata a város fejlődését megalapozó Integrált Településfejlesztési Stratégia készítését határozta el. A Stratégia célja, hogy a város problémáira megoldásokat találjon, erősségeire fejlesztéseket építsen, ezáltal egy élhetőbb, biztonságosabb, szerethetőbb Pilisvörösvár jöjjön létre. A Stratégia segítségével a lehető legtöbb fejlesztési forrást fogják tudni Pilisvörösvárra vonzani.

Ehhez számítanak az Ön, illetve vállalkozások, civil szervezetek együttműködésre. Kérjük, ötleteikkel, javaslataikkal járuljanak hozzá a városfejlesztés sikeréhez, és együtt, közösen tervezzük meg Pilisvörösvár jövőjét!

A fejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslataikat írásban a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal címére (2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1.), vagy elektronikusan az info@pilisvorosvar.hu címre juttathatják el.

Az előzetes tájékoztatást a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 30. §-a alapján adtam. A veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján személyes megjelenést igénylő lakossági fórumot nem tartunk. Észrevételeket és javaslatokat a közzétételtől számított 16 napon belül, de legkésőbb 2021. augusztus 27-ig lehet megtenni.

Amennyiben Ön a készülő stratégia véleményezési és készítési eljárásában – a meghirdetett módon túl – nevesítetten, partnerként részt kíván venni, kérem, hogy az egyeztetési eljárás megindításáról szóló felhívástól számított 8 napon belül, Pilisvörösvár város polgármesterének címezve, írásban szíveskedjék jelezni. A bejelentésben meg kell jelölni a véleményezési eljárás tárgyát, a szervezet nevét, székhelyét, képviselőjét, postai és e-mail címét.

                                                                                                                                           Pilisvörösvár, 2021. augusztus 11.

 

Hírek []
Események []
Dokumentumok []
Aloldalak []