Miben segíthetünk?

Sok a gyomos ingatlan a városban

Sok a gyomos ingatlan a városban
2024. július 4.

Számos bejelentés érkezik a Polgármesteri Hivatalhoz gazos, elhanyagolt ingatlanokkal kapcsolatban. Ezek az ingatlanok amellett, hogy jelentősen rontják Pilisvörösvár összképét sokszor allergén gyomnövények növekedésére is lehetőséget teremtenek és a magok révén a szomszédos telkeket is megfertőzhetik.

A város helyi rendelete szerint (3/2015. (II. 06.)) az ingatlan rendbentartása a tulajdonos vagy a tényleges használó kötelezettsége: „A város területén lévő ingatlanok tisztántartásáról az ingatlanok tulajdonosai, tényleges használói kötelesek gondoskodni, továbbá kötelességük, hogy ingatlanukat folyamatosan rendbentartsák, gyomtól, gaztól megtisztítsák.”

Ennek megfelelően a bejelentett gazos, rendezetlen ingatlanok tulajdonosai felszólítást kapnak a Polgármesteri Hivataltól. Amennyiben kötelezettségüknek nem tesznek eleget bírságra is számíthatnak, melynek mértéke 200.000 forintig terjedhet. Bírsággal kell, hogy kalkuláljanak azok is, akik évek óta rendszeresen kizárólag a felszólítás hatására kaszálják le telkükön a gazt.

Fontos kiemelni azt is, hogy az ingatlan előtti közterület rendbentartását a tulajdonosnak kell végezni. Ebbe beletartozik a gazmentesítés, az avar összegyűjtése, a síkosságmentesítés és az árkok, vízelvezetők használhatóságának biztosítása, rendbentartása is.

Ha ezeket a feladatokat mindenki elvégzi, akkor szép, rendezett lehet a város teljes területe.

Köszönjük a közreműködést!

Hírek []
Események []
Dokumentumok []
Aloldalak []