Miben segíthetünk?

Környezettudatosságra nevelés az óvodákban

Környezettudatosságra nevelés az óvodákban
2024. április 3.

Pilisvörösvár mind az öt tagóvodája - a dolgozók a gyerekekkel, családokkal együtt - március 22, pénteken a húsvéti ünnepeket megelőzően megtisztította, rendbe tette az intézmények környezetét. 

Az óvodás évek alatt az óvodapedagógusok nagy hangsúlyt fektetnek a külső világ tevékeny megismerésére, ezen belül kiemelt szerepet kap a környezetvédelem, a természet szeretetére nevelés, és legújabban a fenntarthatóságra nevelés.

A szemléletformálás a természet szeretetének kialakításával kezdődik, célunk a természetet értő és védő gyermekek nevelése, mely a mindennapok szintjén cselekvésre ösztönöz. A fenntarthatóságra nevelés nem más, mint egy cselekvési folyamat, amely a résztvevők együttműködésére épül, így indukál változást. Bízunk benne, hogy az óvodában elkezdett szemléletformálás az általános iskolában is tovább folytatódik, a cselekvési folyamat nem áll meg, hanem tudatosan valósul meg az életmód-, gondolkodás-és viselkedésmód alakítása.

Az öt óvoda együttműködve elindította a változást, óvodásaink érzelmi bevonódása jól látható az alábbi képeken. Az intézmények nevelői köszönik a szülők aktív részvételét is!

Köszönjük a beszámolót és a felelős gondolkodást városunkért, könyezetünkért!

Hírek []
Események []
Dokumentumok []
Aloldalak []