Flash Player -letöltése szükséges a megtekintéséhez.

XIII. évfolyam 2. szám 2013 február
KezdőlapElőző oldal
Következő oldal

ÜGYINTÉZÉS A JÁRÁSI HIVATALBAN

Járási központ lettünk. Ennek köszönhető, hogy a Pilisvörösvári Járásban egyedül nekünk nem kell másik településre utaznunk, ha hivatalos ügyeinket szeretnénk elintézni. Ha hihetünk az ígéreteknek, év végére több mint 2300 ügytípus lesz elintézhető egyetlen helyen. Már most érezhető változás, hogy az okmányiroda (a Járási Hivatal részeként) reggel 8 és este 8 között tart nyitva, egyes ügytípusok pedig a Fő u. 66-ban intézhetők.
Nagyításhoz kattintson a képre!

A Járási Hivatal 2013. január 1-jével kezdte meg működését, élén egy mosolygós fiatalasszonnyal, Szondyné Sárfy Zsuzsával, akit rövid bemutatkozásra kértük, és a tudnivalókról, illetve a várható változásokról kérdeztük.

Szondyné Sárfy Zsuzsának hívnak, kétgyermekes anyuka vagyok. Családommal Telkiben élünk, onnan járok naponta dolgozni Vörösvárra. Január 1-jei munkába állásom előtt 6 évig gyesen voltam, előtte pedig a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnál dolgoztam, végzettségem szerint közgazdász illetve tanár vagyok.

• Mit kell tudni a Járási Hivatalokról? „Csak” ügyintézés a feladatuk, vagy egyéb, pl. igazgatási feladataik is vannak (vagy lesznek)?

A „csak” enyhe túlzás, mivel a Járási Hivatalok elsősorban azért alakultak ki, hogy a polgárok könnyebben tudják ügyeiket intézni. Nagyon sok hatósági feladatot kaptak a Járási Hivatalok. Felsorolni nem szeretném, mivel hely sem lenne most mindenre, de többek között az egyik legfontosabb az okmányirodai feladatok, illetve a szociális igazgatási feladatok, ilyen például az időskorúak járadékának megállapítása, felülvizsgálata, folyósítása vagy az ápolási díj megállapítása, felülvizsgálata és folyósítása. Ezeken kívül a törzshivatalhoz még tartoznak növény- és állatvédelemmel kapcsolatos igazgatási feladatok, valamint az oktatással kapcsolatos feladatkörök és sorolhatnám tovább is. A Pest Megyei Kormányhivatalhoz 18 járási hivatal tartozik, mindegyikben más-más szakigazgatási szerv működik, nálunk Pilisvörösváron egy ilyen van, ami a Gyámhivatal. A Gyámhivatalhoz tartozó hatósági feladatok a városi gyámhivatalok hatáskörébe tartozó gyámhatósági feladatok teljes körét felölelik, illetve a jegyző hatáskörébe tartozó gyámhatósági feladatok közül is számos átkerült a járásokhoz.

• Hány fővel működik jelenleg a hivatal, és milyen ügyeket lehet itt intézni?

A Pilisvörösvári Járási Hivatal jelenleg 26 fővel működik. Ebből ketten a Solymári Kirendeltségen dolgoznak. Ahogy az előzőekben említettem, ami a legtöbb polgárt érinti az az okmányirodai ügyintézés (lakcímnyilvántartás, útlevél-igazgatás, gépjármű-nyilvántartás, stb.), a szociális feladatok ügyintézése és a gyámhatósági ügyintézés.

• Hogyan fog ez változni a jövőben?

Egyelőre a január 1-jével kapott feladatainkat kell teljes biztonsággal és odaadással ellátnunk. Feladatköreink idővel biztosan bővülni fognak.

• A Pilisvörösvári Járási Hivatal egyben kormányablak. Mit jelent pontosan ez a szó?

Pontosítva nem a járás egyben a kormányablak, hanem ebben a járásban Pilisvörösváron lesz kormányablak. Azt jelenti, hogy a most működő okmányiroda lesz a majdani kormányablak. Az ügyfélfogadás 8-20 óráig tart, amit már az ügyfelek nagy megelégedettségére február 1-jétől be is vezettünk. A kormányablakokban 2013 végétől a tervek szerint összesen több mint 2300 ügykörben intézhető hatósági feladatok lesznek elérhetőek.

• Mi a feladata egy járási hivatalvezetőnek?

A járási hivatalvezető feladata, hogy a rá bízott járást a vezetőjétől kapott iránymutatás alapján vezeti és ellenőrzi a szervezeti egységek munkáját. Gyakorolja a járási hivatal jogszabályokban és közjogi szervezetszabályozó eszközökben meghatározott feladat és hatásköreit.

• Önnek hivatalvezetőként mi a célja?

Legfontosabb célkitűzésem – hogy ne csak az előzőekben megfogalmazott törvényes meghatározásokkal éljek –, hogy kiegyensúlyozott kollégákkal megvalósított, egységes, jól működő, az ügyfelek igényeit a lehető legszínvonalasabban kiszolgáló hivatal jöjjön létre.

Sólyom Ágnes

ÜGYFÉLFOGADÁSI REND AZ OKMÁNYIRODÁBAN

hétköznap 8.00 órától 20.00 óráig

Postai befizetésre 16:00-ig van lehetőség, bankkártyás fizetés teljes ügyfélfogadási időben lehetséges. Internetes időpontfoglalás és az ügyintézéshez szükséges információk az interneten: www.magyarorszag.hu; www.kekkh.gov.hu.

Nagyításhoz kattintson a képre!

Közlemények

Földhasználók, figyelem!
Mindenkire vonatkozik a bejelentési kötelezettség

A földhasználati nyilvántartás teljes körűvé tétele érdekében módosult a termőföldről szóló törvény. 2013. január 1-jétől már nem kizárólag az 1 hektárt meghaladó termőföldterületet használó, hanem

VALAMENNYI FÖLDHASZNÁLÓ KÖTELES BEJELENTENI A HASZNÁLATÁT

a területileg illetékes járási földhivatalnál. A törvény értelmében földhasználó az is, aki termőföld tulajdonjogával rendelkezik, és annak használatát nem engedte át más személy részére.

Ezért 2013. március 30-ig az illetékes járási földhivatalhoz be kell nyújtani:

a) magánszemély földhasználó esetében a személyi igazolvány és a lakcímkártya másolatát,
b) gazdálkodó szervezet földhasználó esetében pedig a statisztikai azonosítóját.

Amennyiben a földhasználó családi gazdálkodónak minősül, a családi gazdaság nyilvántartási számát is be kell jelenteni, valamint szükséges annak megjelölése, hogy a földterület a családi gazdasághoz tartozik. A földhasználati azonosító adatközlési adatlap beszerezhető a földhivataloknál, vagy letölthető a www.foldhivatal.hu honlapról.

A bejelentést határidőben elmulasztó földhasználót a földhivatal bírsággal sújtja, amelynek mértéke a termőföld ingatlan-nyilvántartás szerinti AK értékének ezerszerese, azzal, hogy nem lehet kevesebb a behajtható köztartozás minimális összegénél.

Elköltözött a földhivatal

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Budakörnyéki Járási Földhivatal ügyfélszolgálata a 1036 Budapest, Lajos u. 160-162. szám alatti irodaházból átmenetileg új helyre költözött. Személyes ügyfélfogadásra februártól a 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14. szám alatt található Lurdy Házban kialakított kirendeltségen van lehetőség.

Az Építéshatósági Osztály sajnos a továbbiakban sem tud a tulajdoni lapról illetve térképmásolatról hiteles másolatot adni, sem betekintést biztosítani. Hiteles másolat kiadására a Járási Földhivatalok illetve közjegyző jogosult. Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét.

Tisztelettel:

Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal
Építéshatósági Osztály

IGÉNYFELMÉRÉS a Balatonfenyvesi táborban való üdülésre

Önkormányzatunk Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú balatonfenyvesi üdülőben önellátás mellett olcsó lehetőséget biztosítana vízparti üdülésre mindazoknak, akiknek elegendő a jó levegő, a csodás látvány, a víz közelsége, a szerény szállás.

Az üdülő közvetlenül a vízparton helyezkedik el. A szobákban ágy, takaró és párna biztosított, ágyneműről mindenkinek magának kell gondoskodnia. Az ebédlőben főzni nem lehet, de az étkezéshez tányér, evőeszköz van, az ételek melegítéséhez mikrohullámú sütőt biztosítunk. (Az üdülő közelében, az utca végén kifőzde működik.) Az udvaron kerti bútorok vannak, árnyékot adó sátorral, de más kényelmi eszköz nincsen. A folyosó végén női- és férfimosdó található.

Nagyításhoz kattintson a képre! Nagyításhoz kattintson a képre!
Nagyításhoz kattintson a képre!

 

Az emeletes épület földszintjén és emeletén 6-6 szoba van, erre lehet időpont-, létszám- és létszámon belül a korcsoport megjelölésével jelentkezni, 2013. május végétől szeptember közepéig terjedő időszakra.

A felnőttek 2.000 Ft/nap + aktuális idegenforgalmi adó (jelenleg 300 Ft/nap/fő), a gyermekek (4-18 év között) 1.200 Ft/nap díj mellett, a 4 év alatti gyermekek díjmentesen és turnusi megkötés nélkül nyaralhatnak Balatonfenyvesen.

Az önkormányzat abban az esetben indítja el az üdültetést, ha az üdülő kihasználtsága az előzetes felmérés szerint várhatóan meghaladja a 36 %-ot.

Jelentkezni lehet a Polgármesteri Hivatal műszaki osztályán, Solti Kingánál. (Tel.: 26/330-233/220 m., e-mail: soltikinga@pilisvorosvar.hu).

Gromon István
polgármester

FELHÍVÁS ADÓFIZETÉSRE

Ezúton tájékoztatom Tisztelt Adózóink figyelmét, hogy a 2013. I. félévi helyi iparűzési adó,  gépjárműadó, magánszemélyek kommunális adójának befizetésének határideje:

2013. március 18.

A befizetéshez szükséges postai készpénz-átutalási megbízásokat az adóívvel együtt augusztus hónapban kézbesítjük Önöknek. Befizetéseiket átutalással is teljesíthetik az alábbi, Magyarországi Volksbank Zrt.-nél vezetett számlaszámokra:

Kérjük, hogy szíveskedjenek figyelni a befizetési határidő pontos betartására, ellenkező esetben késedelmi pótlék kerül felszámításra. Felhívom a hátralékkal rendelkező adózóink figyelmét, hogy Hivatalunk jogosult a tartozás összegére azonnali beszedési megbízást vagy munkabér- illetve nyugdíjletiltást kezdeményezni.

Dr. Krupp Zsuzsanna jegyző

 

Iparűzési adó beszedési számla: 14100024-11787949-30000001
Gépjárműadó beszedési számla: 14100024-11787949-31000004
Talajterhelési díj számla: 14100024-11787949-32000007
Építményadó számla:  14100024-11787949-33000000
Vállalkozók kommunális adója számla: 14100024-11787949-34000003
Építmény utáni idegenforgalmi számla: 14100024-11787949-35000006
Eljárási illeték számla:  14100024-11787949-36000009
Bírság számla: 14100024-11787949-37000002
Késedelmi pótlék számla: 14100024-11787949-38000005
Egyéb bevételek beszedési számla:  14100024-11787949-39000008
Idegen bevételek beszedési számla: 14100024-11787949-40000002
Magánszemélyek kommunális adója 14100024-11787949-42000008
KezdőlapElőző oldal
Következő oldal
Copyright © 2008 Pilisvörösvár Város Önkormányzata