MagyarDeutschEnglish


Flash Player -letöltése szükséges a megtekintéshez.


Végrehajtás adótartozás esetén

Tájékoztató a Karácsonyi ünnepek körüli munkarendről

Felhívom a hátralékkal rendelkező Adózóink figyelmét, hogy lejárt tartozás esetén az önkormányzati adóhatóság jogosult a tartozás összegére végrehajtási eljárásban ....


folytatás »

Ezúton tájékoztatom Pilisvörösvár Város Polgárait és minden Kedves Ügyfelünket, hogy a Karácsonyi ünnepekhez kapcsolódóan a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási ideje az alábbiak szerint alakul.

 

folytatás »

 

 

Észrevételek ikonÉszrevételek

Város térkép ikonVárostérkép

Város térkép ikonFotóalbum

Vörösvári Újság ikonVörösvári Újság

Esztergom felé már vonatozhatunk (6. oldal)

Év végi polgármesteri interjú (5. oldal)

Karácsonyi sütiverseny
(15. oldal)

Rózsaesküvők (2. oldal)

Nemzetiségi délután
(10. oldal)

 

 

Webajánló ikonWebajánló

 

A keresés átmenetileg nem üzemel.

Tájékoztató a gépjármű ügyintézésben történt változásokról
2010-01-11 I Hirdetmények

TISZTELT ÜGYFELEK!

TÁJÉKOZTATÓ A GÉPJÁRMŰ ÜGYINTÉZÉSBEN TÖRTÉNT VÁLTOZÁSOKRÓL A 35/2000. (XI.30.) BM RENDELET MÓDOSÍTÁSA ALAPJÁN

2010. január 1-ét követően a tulajdonos kérelme alapján a járműnyilvántartásba bejegyeztetheti a rövid szöveges üzenet fogadására szolgáló elérhetőségét, telefonszámát vagy elektronikus levélcímét, valamint az ezen adatokban bekövetkezett változást.

Ha a járműnyilvántartásba már bejegyzett tulajdonos, illetve az üzembentartó csak az elérhetőségeinek bejegyzésére irányuló kérelmet terjeszt elő, azt 2.300 Ft igazgatási szolgáltatási díj megfizetését követően teheti.

TÁJÉKOZTATÓ A GÉPJÁRMŰ ÜGYINTÉZÉSBEN TÖRTÉNT VÁLTOZÁSOKRÓL A 35/2000. (XI.30.) BM RENDELET MÓDOSÍTÁSA ALAPJÁN

A 2010. január 1-jét követően indult közlekedési igazgatási eljárásban megszűnik az eljáró hatóság azon kötelezettsége, hogy a hatósági ellenőrzési eljárás keretében – a jármű forgalomból történő kivonása előtt – felhívja az ügyfelet a fedezet igazolásának bemutatására. A módosított eljárásnak megfelelően a forgalomból kivonás kezdő időpontja a határozat jogerőre emelkedésének napja.

TÁJÉKOZTATÓ A 2010. JANUÁR 1. UTÁN KÖTÖTT ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSEK TARTALMI ELEMEIRŐL A 304/2009 (XII.22.) SZ. KORM. RENDELET ALAPJÁN:

A közúti közlekedési nyilvántartás járműnyilvántartásba bejegyzett jármű tulajdonjog változását igazoló teljes bizonyító erejű magánokirat kötelező tartalmi elemei a következők:

  • a jogügylet ingyenes vagy visszterhes jellegének meghatározása
  • a jogügylet tárgyát képező jármű azonosító (rendszám, alvázszám) és gyártmány adatai
  • a felek természetes személyazonosító adatai (családi és utóneve; születési helye és ideje; valamint lakcím adata; jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet megnevezése, képviselőjének adatai, székhelyének (telephelyének) címe, cégjegyzék-, illetőleg nyilvántartási száma;
  • a járműhöz tartozó okmányok (forgalmi engedély és törzskönyv) sorszáma, az okmányok átadásának-átvételének ténye, időpontja
  • a járműnek a vevő birtokába kerülési időpontja;
  • a jogügylet hatálybalépésének napja;
  • a felek nyilatkozata, mely szerint mindkét fél teljesíti bejelentési kötelezettségét a közlekedési igazgatási hatóságnál a tulajdonjog változás hatálybalépését követő, jogszabályban meghatározott határidőn belül;
  • a felek nyilatkozata arról, hogy ismerik a bejelentés nyilvántartásba történő bejegyzéséhez fűződő joghatásokat, valamint a bejelentés elmaradásának, illetve bejelentési kötelezettség késedelmes teljesítésének jogkövetkezményeit.

Az eladó a jogügylet hatálybalépését követő 5 napon belül, a  vevő 15 napon belül köteles a közlekedési igazgatási hatóságnál a tulajdonjog változást bejelenteni!

A változás nem jegyezhető be a nyilvántartásba, ha a bejelentés tárgyát képező járművön érvényes forgalmazási korlátozás szerepel a nyilvántartásban. Ez esetben a közlekedési igazgatási hatóság a bejelentés tényének bejegyzését elutasítja.

Adásvételi szerződésnél az eredetvizsga továbbra is szükséges!

Pilisvörösvár, 2010. január 11.

Dr. Krupp Zsuzsanna
Jegyző nevében és megbízásából

Ruzsa Anett
Okmányiroda vezető

Kiemelt ikonKiemelt információk

Aktuális ikonAktuális

Képviselő-testületi ülések ikonKépviselő-testületi ülések


A Képviselő-testület következő rendes ülésére 2014. április 24. napján (csütörtök) 18 órától kerül sor a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében.
Képviselő-testület 2014. évi munkaterve »
Meghívók »

Elérhetőségek ikonElérhetőségek

Iránytű ikonIránytű

Kapcsolat

Polgármesteri Hivatal

H-2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1.

Központi telefonszám: 06/26-330-233

info@pilisvorosvar.hu